آموزش Excel 2010 - دوره پیشرفته

image۱ - انواع منابع سلولی
منابع سلولی Relative - منابع سلولی مستقل

۲ - Worksheetها در فرمول
نقش Worksheetها در فرمول - به روز رسانی فرمول هایی با مرجع Workbook - ویرایش اتصالات

۳ - توابع
تابع SUM - توابع شمارشی - توابع حداقل و حداكثر - توابع میانگین - تابع MODE.MULT

۴ - ایجاد جداول
مبانی ایجاد جدول - نحوه ایجاد جدول

۵ - قالب بندی جداول
قالب بندی جداول - درج Table Style ها - تنظیمات Table Style

۶ - اعمال ویرایشی جداول
اعمال ویرایشی جداول - افزودن و حذف ستون ها - اصول انتخاب در جداول

۷ - مرتب سازی داده ها
اصول مرتب سازی داده ها - نحوه مرتب سازی داده ها

۸ - مبانی پیشرفته مرتب سازی
مرتب سازی چندگانه - مرتب سازی بر اساس رنگ

۹ - فیلتر كردن اطلاعات
فیلتر كردن مقادیر سلول ها - فیلترینگ هوشمند

۱۰ - كار با داده های تكراری
كار با داده های تكراری - حذف اتوماتیک داده های تكراری

۱۱ - اجرای محاسبات در جداول
اجرای محاسبات در جداول - محاسبات Dynamic - استفاده از عنوان ستون ها در فرمول

۱۲ - توابع ردیف Total
ردیف Total - تابع SUBTOTAL

۱۳ - ایجاد چارت ها
اصول ایجاد چارت ها - نحوه ایجاد یک چارت جدید

۱۴ - ویرایش چارت ها
سربرگ های ویرایشی - جابجایی چارت ها - ایجاد چارت های Standalone

۱۵ - به روز رسانی چارت ها
به روز رسانی چارت ها - تغییر چارت ها

۱۶ - چاپ چارت ها
چاپ چارت به همراه داده ها - چاپ چارت بدون چاپ داده ها - چاپ چارت های Standalone

۱۷ - انواع چارت ها
درج چارت های ستونی - انواع چارت های زیر مجموعه - انواع چارت های اصلی

۱۸ - Styleهای چارت ها
Styleهای چارت ها

۱۹ - مولفه های سازنده چارت ها
افزودن مولفه های سازنده چارت ها - افزودن عناوین به چارت - افزودن Legend - قابلیت Data Table - انتخاب مولفه های سازنده چارت ها

۲۰ - درج تصاویر
درج تصاویر

۲۱ - كار با Clip Artها
نحوه كار با Clip Artها - روش های درج و استفاده از Clip Artها

۲۲ - كار با Shapeها
درج Shapeها در Worksheet - استفاده از خطوط اتصالی - اصول گروه بندی Shapeها

۲۳ - كار با SmartArtها
اصول استفاده از SmartArtها - نحوه درج SmartArtها - تغییر در ساختار SmartArtها - قالب بندی مولفه های سازنده SmartArtها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته