آموزش Access 2010 - دوره متوسط

image۱ - ویژگی Required
جلوگیری از ایجاد فیلد تهی - كاربرد فضای خالی

۲ - تنظیم مقدار پیش فرض
تنظیم مقدار پیش فرض

۳ - كار با Index
استفاده از Index - ایجاد Index تركیبی

۴ - الگوی ورودی
الگوی ورودی

۵ - قوانین سنجش اعتبار
قوانین سنجش اعتبار - سنجش اعتبار داده های Date/Time - سنجش اعتبار داده های متنی

۶ - سنجش اعتبار پیشرفته
سنجش اعتبار پیشرفته - سنجش اعتبار جدول

۷ - فهرست انتخاب
كار با فهرست های انتخاب - ایجاد فهرست انتخاب توسط جداول - ویرایش فهرست انتخاب

۸ - مبانی ایجاد رابطه
آنالیز و تقسیم جداول - لزوم و كاركرد رابطه

۹ - ایجاد رابطه
كار با سربرگ Relationships - ایجاد رابطه

۱۰ - اصول ویرایشی روابط
ویرایش رابطه - مزایای استفاده از روابط - به روز رسانی جداول دارای رابطه - ایجاد روابط توسط فهرست انتخاب

۱۱ - سایر انواع رابطه
رابطه یک به یک - رابطه چند به چند - مروری بر روابط چند به چند

۱۲ - ایجاد یک بانک اطلاعاتی نمونه
طراحی جداول یک موسسه آموزشی - شناخت رابطه میان جداول - گسترش بانک اطلاعاتی - چاپ رابطه

۱۳ - آنالیز یک بانک اطلاعاتی نمونه
آنالیز یک بانک اطلاعاتی نمونه

۱۴ - كار با Queryها
مبانی كار با Queryها - اصول طراحیQueryها

۱۵ - ایجاد و ویرایشQueryها
ایجاد Query توسط Wizard - ایجاد Query در نمای Design (١) - ایجاد Query در نمای Design (٢) - استفاده از عبارات شرطی در Queryها - ایجاد یک Join Query

۱۶ - كار با یک بانک اطلاعاتی نمونه
ایجاد جداول و روابط - ایجاد انواع Query

۱۷ - نماهای ویرایشی جداول
نمای PivotTable - نمای PivotChart

۱۸ - كار باMacroها
مبانی كار باMacroها - ایجاد یک Macro

۱۹ - مبانی ورود و خروج داده ها
مبانی ورود و خروج داده ها

۲۰ - نقش دستور Copy
خروجی گرفتن توسط دستور Copy - وارد كردن داده ها توسط دستور Copy

۲۱ - روش های Import و Export
روش های Import و Export

۲۲ - وارد كردن و خروجی گرفتن از اطلاعات
وارد كردن داده ها - وارد كردن اطلاعات از Excel - خروجی گرفتن از اطلاعات

۲۳ - حفاظت از بانک اطلاعاتی
حفاظت از بانک اطلاعاتی

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته