آموزش Access 2010 - دوره مقدماتی

image۱ - ورود به Access
مبانی استفاده از Access - مبانی كار با بانک های اطلاعاتی - محیط عمومی برنامه - ایجاد یک بانک اطلاعاتی

۲ - اجزاء بانک اطلاعاتی
مفاهیم مرتبط با پایگاه داده ها - اشیاء سازنده بانک اطلاعاتی (۱) - اشیاء سازنده بانک اطلاعاتی (٢)

۳ - انواع پسوندها در Access
انواع پسوندها در Access

۴ - درج داده ها
درج داده ها در جدول - ویرایش عنوان ستون ها و ذخیره جدول

۵ - اصول ویرایشی جداول
اصول ویرایشی جداول - استفاده از میان برها

۶ - ذخیره و باز كردن بانک اطلاعاتی
ذخیره و باز كردن بانک اطلاعاتی

۷ - كار با دستورات ویرایشی
حالت ویرایش - كپی، برش و چسباندن

۸ - كار با Shutter Bar
كار با Shutter Bar - آشنایی با بانک اطلاعاتی Northwind

۹ - كار با نمای Design
نماهای ویرایشی جداول - تعیین نوع داده ها - طراحی جدول در نمای Design - تغییر ساختار جداول

۱۰ - كار با انواع داده ها
مبانی كار با انواع داده ها - انواع داده ها در Access - كار با امكانات قسمت Field Properties

۱۱ - درج داده های متنی
نوع داده متنی - نوع داده Memo

۱۲ - درج و ویرایش داده های عددی
نوع داده عددی - تنظیمات داده های عددی - كاراكترهای قابل استفاده در Input Mask

۱۳ - نوع داده پولی و تاریخ
نوع داده Currency - نوع داده Date/Time

۱۴ - سایر انواع داده ها
نوع داده Yes/No - نوع داده Hyperlink - نوع داده Attachment

۱۵ - ایجاد كلید اصلی
نوع داده AutoNumber - كلید اصلی

۱۶ - ایجاد یک جدول نمونه ساده
ایجاد جدول نمونه در نمای Datasheet - ایجاد جدول نمونه در نمای Design - كار با Lookup Wizard

۱۷ - ایجاد یک جدول نمونه پیشرفته
ایجاد یک جدول نمونه پیشرفته - درج اطلاعات در جدول نمونه

۱۸ - ویرایش ركوردها و فیلدها
درج و حذف ركوردها - سفارشی سازی نمای Datasheet - اصول ویرایشی فیلدها

۱۹ - مخفی و ثابت كردن فیلدها
مخفی كردن فیلدها - Freeze كردن فیلدها

۲۰ - مرتب سازی فیلدها
مرور و مرتب سازی فیلدها - مرتب سازی چندگانه

۲۱ - فیلتر كردن اطلاعات
مبانی فیلتر كردن اطلاعات - فیلتر كردن گزینشی اطلاعات - فیلتر كردن شرطی اطلاعات

۲۲ - جستجو و جایگزینی داده ها
جستجو و جایگزینی داده ها

۲۳ - اصول چاپ جداول
نمای Print Preview - تنظیمات چاپ

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته