آموزش Access 2010 - دوره پیشرفته

image۱ - Query پارامتریک
Query پارامتریک

۲ - فیلد محاسباتی
انجام محاسبات توسط Queryها - ایجاد یک فیلد محاسباتی

۳ - محاسبات تركیبی و تاریخ
محاسبات تركیبی - محاسبات تاریخ

۴ - فیلد محاسباتی و داده های متنی
فیلد محاسباتی و داده های متنی

۵ - كار با Queryهای عملیاتی
Queryهای عملیاتی - كار با Query ایجاد جدول

۶ - ایجاد Queryهای الحاقی
مبانی كار با Query الحاقی - ایجاد Query الحاقی

۷ - سایر انواع Queryهای عملیاتی
Query به روز رسانی - Query حذف

۸ - ایجاد یک گزارش
مبانی كار با گزارش ها - ایجاد یک گزارش ساده

۹ - نماهای ویرایشی گزارش ها
نماهای ویرایشی گزارش ها - نمای ویرایشی Layout - نمای ویرایشی Design

۱۰ - طراحی گزارش در نمای Design
اصول طراحی گزارش - كار با امكانات Report Header - درج شماره صفحات

۱۱ - اصول ویرایشی نمای Design
افزودن فیلد به گزارش - سایر اصول ویرایشی نمای Design

۱۲ - ایجاد یک گزارش كامل
ایجاد یک گزارش كامل

۱۳ - قالب بندی گزارش ها
كار با Theme ها - قالب بندی كاراكترها - ابزار Format Painter

۱۴ - قالب بندی داده های عددی
قالب بندی داده های عددی

۱۵ - قالب بندی شرطی
اصول قالب بندی شرطی - روش های قالب بندی شرطی (١) - روش های قالب بندی شرطی (٢)

۱۶ - ویرایش گزارش ها
امكانات سربرگ Arrange - ایجاد گزارش های Columnar

۱۷ - كار با Controlها
ایجاد Text Box - كار با سایر Controlها

۱۸ - چاپ گزارش ها
چاپ گزارش ها

۱۹ - ایجاد یک Form جدید
مبانی كار با Formها - ایجاد یک Form ساده - ایجاد Form توسط Form Wizard

۲۰ - نماهای ویرایشی Formها
نماهای ویرایشی Formها

۲۱ - كار با Formها در نمای Design
طرح بندی Formها - ایجاد Form در نمای Design

۲۲ - ویرایش داده ها و فیلدهای یک Form
كار با پانل Property Sheet - مرور و ویرایش داده های Formها

۲۳ - فیلتر كردن پیشرفته اطلاعات
كار با دستور Filter By Form - ذخیره فیلترها در Query

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته