آموزش 3ds Max 2017 - دوره متوسط

image۱ - گروه بندی اجسام
گروه بندی اجسام

۲ - سربرگ Modify
سربرگ Modify - تغییر تعداد Segmentها - تنظیم پارامترهای کره و استوانه - تنظیم پارامترهای سایر اجسام

۳ - طراحی سیب
ساخت بدنه سیب - افزودن ساقه به سیب

۴ - ترسیم خط
جسم دو بعدی Line - روش های ترسیم خط

۵ - کار با رول آوت Rendering
پارامترهای رول آوت Rendering - اجسام Arc ،Circle و NGon

۶ - درج و ویرایش متن
درج و ویرایش متن

۷ - درج و ویرایش اجسام دو بعدی
اجسام Egg ،Rectangle و Ellipse - اجسام Star ،Helix و Section - ویرایش Splineها (۱) - ویرایش Splineها (۲)

۸ - اصول و تنظیمات Render
اصول Render - تنظیمات Render

۹ - نور پردازی
اصول مقدماتی نور پردازی - نورهای Spot - سایر انواع نور

۱۰ - تنظیم نورها
تنظیمات عمومی نورها - تنظیم رنگ و شدت نور

۱۱ - جلوه های نوری
کار با جلوه های نوری - تنظیمات عمومی جلوه های نوری - طراحی افکت تابش نور خورشید

۱۲ - کادر Material Editor
امکانات کادر Material Editor - تنظیمات کادر Material Editor (١) - تنظیمات کادر Material Editor (٢) - رول آوت های کادر Material Editor - رول آوت Blinn Basic Parameters

۱۳ - ایجاد متریال توسط Mapها
ایجاد متریال توسط Mapها

۱۴ - انواع Shaderها
کار با انواع Shaderها - متریال فلزی و شیشه ای (۱) - متریال فلزی و شیشه ای (۲)

۱۵ - ایجاد متریال سیب
ایجاد متریال سیب

۱۶ - اصلاح ساختار اجسام
اصلاح ساختار سیب توسط متریال ها - ایجاد متریال پرتقال

۱۷ - ایجاد سایر انواع متریال ها
ایجاد متریال برگ - ایجاد متریال شیشه و چاقو - ایجاد متریال دیوار و کف

۱۸ - طراحی مهره سرباز
ترسیم اولیه مهره سرباز - ویرایش خطوط محیطی - سه بعدی سازی مهره سرباز

۱۹ - طراحی مهره رخ و فیل
طراحی مهره رخ - اصول و مبانی اشتراک اجسام - طراحی مهره فیل

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته