شرایط ثبت مجموعه نرم افزاری مک

کاربر گرامی توجه به نکات عنوان شده در این قسمت ضروری می باشد :

١ - از آنجاییکه پشتیبانی مجموعه نرم افزاری مک تنها از طریق کد پشتیبانی هر کاربر قابل دسترسی می باشد و هر کاربر توسط کد عنوان شده در کارت پشتیبانی می تواند کد پشتیبانی خود را دریافت کند، در حفظ و نگهداری از آن کوشا باشید.

٢ - به دلیل آنکه هر کد پشتیبانی تنها برای پشتیبانی از یک کاربر در نظر گرفته شده است، از در اختیار قرار دادن کد پشتیبانی خود به سایر افراد جداً خودداری کنید. در صورت مشاهده افزایش استفاده از یک کد مشخص توسط افراد مختلف، آن کد برای همیشه در لیست سیاه قرار گرفته و فاقد ارزش خواهد بود.

٣ - از آنجاییکه کد پشتیبانی محصول خریداری شده پس از نمایش به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می شود در وارد کردن آدرس Email خود دقت کنید.

۴ - لطفاً قبل از تماس با بخش پشتیبانی شرکت مشکل خود در نصب یا فعال سازی برنامه ها را دقیقاً در جایی یادداشت کرده و پس از تماس با ارائه کد پشتیبانی خود پرسشتان را مطرح کنید.

"شما با پر کردن این فرم متعهد به رعایت شرایط ذکر شده می باشید."

ثبت مجموعه نرم افزاری مک
نام :
لطفا از حروف فارسی استفاده کنید.
نام خانوادگی :
لطفا از حروف فارسی استفاده کنید.
تلفن همراه :
لطفا شماره را مطابق نمونه وارد کنید.
آدرس پست الکترونیکی :
لطفا یک آدرس Email معتبر وارد کنید.
تاریخ تولد :
لطفا تاریخ را مطابق نمونه وارد کنید.
ابتدا سال، سپس ماه و در انتها روز را وارد کنید.
استان :
لطفا استان خود راانتخاب کنید
ویرایش مجموعه :
ویرایش مجموعه خود را وارد کنید
کد اختصاصی مجموعه :
کد وارد شده معتبر نمی باشد.
لطفا کد اختصاصی مجموعه خود را وارد کنید.
تکرار کد اختصاصی مجموعه :
این کد قبلا در سیستم ثبت شده است.
لطفا کد اختصاصی مجموعه خود را مجدد وارد کنید.
کد امنیتی :

کد جدید
لطفا کد امنیتی را با دقت وارد کنید.
کد مشاهده شده در تصویر را وارد کنید.