آموزش #Visual C - دوره پیشرفته

image۱ - شمارنده ها
کار با شمارنده ها - نمایش عددی شمارنده ها

۲ - ساختارها
ساختارها

۳ - گزارش گیری
آشنایی با گزارش گیری - ارسال پارامتر به گزارش

۴ - کار با DLL
ایجاد یک DLL - استفاده از DLL

۵ - کار با فایل های XML
نوشتن اطلاعات در فایل XML - خواندن اطلاعات از فایل XML - پیاده سازی کد دکمه Delete

۶ - کار با Threadها
مفهوم Thread - کار با Thread

۷ - اجرای Threadها
اجرای متوالی Threadها - اجرای همزمان Threadها

۸ - پارامترهای Threadها
افزودن پارامتر به متد - ارسال پارامتر به برنامه

۹ - انواع و وضعیت Threadها
انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به یک منبع مشترک

۱۰ - پروژه (فارسی سازی)
نمایش تاریخ شمسی - صفحه کلید فارسی

۱۱ - پروژه (پاک کردن TextBox)
پاک کردن TextBoxها (١) و (٢)

۱۲ - پروژه (جدا کردن اعداد و تاریخ)
جدا کردن اعداد به صورت سه رقمی - درج Slash در تاریخ

۱۳ - پروژه (نمایش اطلاعات)
نمایش پیام بر اساس محتوای TextBox - به دست آوردن نام کاربری

۱۴ - پروژه (دستورات Login)
Login در محیط DataSet (١) و (٢)

۱۵ - پروژه (کنترل تصاویر)
کنترل نمایش تصاویر (١) و (٢) - نمایش تصویر بر اساس کد

۱۶ - پروژه (طراحی و فراخوانی ماشین حساب)
طراحی ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

۱۷ - پروژه (مثال های کاربردی)
ارتباط کلیدهای Tab و Enter -شز تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پر کردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

۱۸ - توابع API
فایل های DLL حاوی توابع API - کنترل نحوه نمایش فرم توسط تابع API

۱۹ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۱)
ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - دکمه Save

۲۰ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۲)
تنظیم TabIndex - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش رکوردها در Grid

۲۱ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۳)
دکمه Delete - دکمه Search - کد مربوط به ComboBox

۲۲ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۴)
دکمه Update - دکمه Refresh

۲۳ - ایجاد برنامه تحت شبکه
ایجاد برنامه تحت شبکه

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش Premiere

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image