آموزش #Visual C - دوره متوسط

image۱ - متدها
متدها

۲ - متدهای غیر بازگشتی
متد غیر بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد غیر بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)

۳ - متدهای بازگشتی
متد بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)

۴ - مفهوم Method Overloading
مفهوم Method Overloading - متدهایی با تعداد پارامترهای متفاوت

۵ - دستورات Catch
دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی

۶ - مدیریت خطاها
کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

۷ - مفاهیم شی گرایی
شی گرایی - مفهوم کپسولی بودن

۸ - کلاس ها و شی گرایی
نمونه سازی - افزودن فیلد Speed - افزودن متد Accelerate - خاصیت های خواندنی - نوشتنی - افزودن خاصیت درها

۹ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی
مفهوم متدهای سازنده - مفهوم وراثت - Override کردن متدها

۱۰ - مفهوم چند شکلی
مفهوم چند شکلی (١) و (٢)

۱۱ - پایگاه داده
مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد یک پایگاه داده

۱۲ - روش های ایجاد جداول
ایجاد جداول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول

۱۳ - ویرایش جداول
ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده از طریق #C

۱۴ - مفهوم ADO.NET
آشنایی با ADO.NET - اشیا و متدهای ADO.NET

۱۵ - پر کردن DataGrid ها
پر کردن DataGrid ها (١) و (٢)

۱۶ - اتصال به پایگاه داده
اتصال به پایگاه داده توسط متدها (١) و (٢)

۱۷ - کار با ADO.NET
ایجاد کد Insert در ADO.NET - نکات امنیتی برنامه - تنظیم TabIndex - کنترل نوع داده

۱۸ - کد دکمه ها در ADO.NET
ایجاد کد Delete در AAO.NET - ایجاد کد Update در AAO.NET - ایجاد کد Search در AAO.NET - ایجاد کد Refresh در AAO.NET

۱۹ - اتصال #C به بانک اطلاعاتی
اتصال #C به بانک اطلاعاتی (١)، (٢) و (٣)

۲۰ - مبانی LINQ
مفهوم LINQ - کار با LINQ - کد پر کردن Grid

۲۱ - کد دکمه ها در LINQ
ایجاد کد Save در LINQ - ایجاد کد Delete در LINQ - ایجاد کد Update در LINQ - ایجاد سایر کدها در LINQ

۲۲ - مبانی EMD
آشنایی با EMD - نمایش اطلاعات در Grid

۲۳ - کد دکمه ها در EMD
ایجاد کد Save در EMD - ایجاد کد Delete در EMD - ایجاد سایر کدها در EMD

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

Coming Soon

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image