آموزش Premiere CS6 - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمات کار با نرم افزار
مقدمه - Premiere چیست؟ - سازمان دهی فایل ها

۲ - ورود به Premiere
ورود به نرم افزار - ایجاد یک پروژه جدید

۳ - ایجاد و ویرایش یک Sequence
ایجاد یک Sequence - تنظیمات یک Sequence

۴ - مفاهیم پایه نرم افزار
مفاهیم پایه نرم افزار

۵ - تنظیمات نرم افزار
امکانات سربرگ General (١) و (٢)

۶ - امکانات کادر Preferences
امکانات دو سربرگ Appearance و Auto Save - سایر سربرگ های کادر Preferences

۷ - استفاده از پانل ها
کار با پانل ها - اصول ویرایشی پانل ها - مدیریت فضاهای کاری

۸ - وارد کردن فایل ها
وارد کردن فایل ها

۹ - کار با پانل Project
کار با امکانات پانل Project - مدیریت فایل ها در پانل Project

۱۰ - ابزارهای پانل Project
نحوه نمایش آیکون ها - جستجوی فایل ها

۱۱ - کار با پانل Media Browser
کار با پانل Media Browser

۱۲ - کار با پانل Source Monitor
افزودن فایل ها به پانل Source Monitor - کار با Timecode - کار با پانل Source Monitor

۱۳ - دکمه های پانل Source Monitor
افزودن دکمه ها - کاربرد دکمه ها

۱۴ - نقش دکمه Safe Margins
نقش دکمه Safe Margins

۱۵ - کنترل نمایش محتویات پانل Source Monitor
کنترل نمایش محتویات پانل Source Monitor

۱۶ - کار با کلیپ های ویدیویی
اتنخاب قسمتی از یک کلیپ ویدیویی - افزودن قسمت انتخابی به Timeline

۱۷ - کار با کلیپ های صوتی
درج و ویرایش کلیپ صوتی - تغییر صدای یک فایل ویدیویی

۱۸ - کار با Timeline
Timeline چیست؟ - تغییر بزرگ نمایی Timeline

۱۹ - افزودن گروهی کلیپ ها
افزودن گروهی کلیپ ها

۲۰ - پانل Program Monitor
کار با پانل Program Monitor (١) و (٢)

۲۱ - Trackهای Timeline
کار با Trackهای Timeline - ایجاد Trackهای ویدیویی و صوتی - حذف Trackها

۲۲ - مدیریت Trackهای ویدیویی
مدیریت Trackهای ویدیویی (١) و (٢)

۲۳ - مدیریت Trackهای صوتی
مدیریت Trackهای صوتی

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش Premiere

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image