نرم افزار InDesign CC, CS6

imageاین دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Adobe InDesign ویرایش های CC و CS6 می باشد. در صورت استفاده از Windows XP، می توانید از نسخه CS6 نرم افزار استفاده کنید. پس از نصب، با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید:

صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پشرفته

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش After Effects

image

آموزش #Visual C

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش Excel

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش Premiere

image

آموزش Windows 8

image

آموزش MS Project

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Audition

image

آموزش Joomla

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Mac OS

image

آموزش Flash

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image