آموزش Excel 2010 - دوره پیشرفته

image۱ - انواع منابع سلولی
منابع سلولی Relative - منابع سلولی مستقل

۲ - Worksheetها در فرمول
نقش Worksheetها در فرمول - به روز رسانی فرمول هایی با مرجع Workbook - ویرایش اتصالات

۳ - توابع
تابع SUM - توابع شمارشی - توابع حداقل و حداكثر - توابع میانگین - تابع MODE.MULT

۴ - ایجاد جداول
مبانی ایجاد جدول - نحوه ایجاد جدول

۵ - قالب بندی جداول
قالب بندی جداول - درج Table Style ها - تنظیمات Table Style

۶ - اعمال ویرایشی جداول
اعمال ویرایشی جداول - افزودن و حذف ستون ها - اصول انتخاب در جداول

۷ - مرتب سازی داده ها
اصول مرتب سازی داده ها - نحوه مرتب سازی داده ها

۸ - مبانی پیشرفته مرتب سازی
مرتب سازی چندگانه - مرتب سازی بر اساس رنگ

۹ - فیلتر كردن اطلاعات
فیلتر كردن مقادیر سلول ها - فیلترینگ هوشمند

۱۰ - كار با داده های تكراری
كار با داده های تكراری - حذف اتوماتیک داده های تكراری

۱۱ - اجرای محاسبات در جداول
اجرای محاسبات در جداول - محاسبات Dynamic - استفاده از عنوان ستون ها در فرمول

۱۲ - توابع ردیف Total
ردیف Total - تابع SUBTOTAL

۱۳ - ایجاد چارت ها
اصول ایجاد چارت ها - نحوه ایجاد یک چارت جدید

۱۴ - ویرایش چارت ها
سربرگ های ویرایشی - جابجایی چارت ها - ایجاد چارت های Standalone

۱۵ - به روز رسانی چارت ها
به روز رسانی چارت ها - تغییر چارت ها

۱۶ - چاپ چارت ها
چاپ چارت به همراه داده ها - چاپ چارت بدون چاپ داده ها - چاپ چارت های Standalone

۱۷ - انواع چارت ها
درج چارت های ستونی - انواع چارت های زیر مجموعه - انواع چارت های اصلی

۱۸ - Styleهای چارت ها
Styleهای چارت ها

۱۹ - مولفه های سازنده چارت ها
افزودن مولفه های سازنده چارت ها - افزودن عناوین به چارت - افزودن Legend - قابلیت Data Table - انتخاب مولفه های سازنده چارت ها

۲۰ - درج تصاویر
درج تصاویر

۲۱ - كار با Clip Artها
نحوه كار با Clip Artها - روش های درج و استفاده از Clip Artها

۲۲ - كار با Shapeها
درج Shapeها در Worksheet - استفاده از خطوط اتصالی - اصول گروه بندی Shapeها

۲۳ - كار با SmartArtها
اصول استفاده از SmartArtها - نحوه درج SmartArtها - تغییر در ساختار SmartArtها - قالب بندی مولفه های سازنده SmartArtها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

Coming Soon

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image