آموزش Excel 2010 - دوره متوسط

image۱ - دستور Go To
دستور Go To

۲ - جستجو و جایگزینی
ویژگی Find - قابلیت Find All - تنظیمات پیشرفته جستجو - قابلیت Replace

۳ - بررسی كننده املایی
بررسی كننده املایی - صرف نظر از كلمات اشتباه - تنظیمات بررسی كننده املایی - تنظیمات دیكشنری Custom

۴ - اصول قالب بندی
مبانی قالب بندی - قالب بندی General - اصول قالب بندی اعداد

۵ - انواع قالب بندی اعداد
قالب بندی های Number و Currency - قالب بندی های Percentage و Fraction - قالب بندی های Scientific و Text - قالب بندی های تاریخ و زمان

۶ - ترازبندی افقی
ترازبندی افقی (١) - ترازبندی افقی (٢)

۷ - ترازبندی عمودی
ترازبندی عمودی - چرخش محتویات سلول ها

۸ - قالب بندی متون
قالب بندی متون - درج Symbol ها

۹ - درج قاب
درج قاب توسط سربرگ Border - تغییر رنگ پشت زمینه - ایجاد قاب توسط نوار Ribbon

۱۰ - ابزار Format Painter
ابزار Format Painter

۱۱ - Style ها
Style ها - ایجاد یک Style جدید - ویرایش یک Style - انتقال Style ها

۱۲ - كار با Theme ها
كار با Theme ها - ایجاد Theme جدید

۱۳ - قالب بندی شرطی
اصول قالب بندی شرطی

۱۴ - انواع قالب بندی شرطی
قوانین برجسته سازی - قوانین Top/Bottom - سایر انواع قالب بندی شرطی

۱۵ - بزرگ نمایی
بزرگ نمایی - تقسیم پنجره Excel

۱۶ - Freeze و مخفی كردن داده ها
Freeze كردن داده ها - مخفی كردن داده ها

۱۷ - چاپ
اصول چاپ - تنظیمات چاپ - پیش نمایش چاپ - سرصفحه و پا صفحه

۱۸ - كار با فرمول ها
مبانی كار با فرمول ها - اجزاء سازنده فرمول ها - ترتیب محاسبه عملگرها

۱۹ - منابع سلولی
منابع سلولی

۲۰ - كار با توابع
مبانی كار با توابع - عملگرهای توابع - كارایی محدوده های سلولی در توابع

۲۱ - خطاهای فرمول نویسی
خطاهای فرمول نویسی - انواع خطاهای فرمول نویسی

۲۲ - عملگرهای منطقی
عملگرهای منطقی

۲۳ - روش های درج توابع
روش Point & Click - درج توابع توسط نوار Ribbon - استفاده از Insert Function

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

Coming Soon

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image